วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจสอบตั๋วรูปพรรณช้างและสมุดทะเบียนช้างที่ได้เคลื่อนย้ายมาจาก อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เข้าปางช้างเผือก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชื่อช้างพังสมบูรณ์(น้ำใส) เพศเมีย อายุประมาณ 40 ปี ผลปรากฎว่า เลขไมโครชิพตรงตามทะเบียนตั๋วรูปพรรณและสมุดทะเบียน โดยที่เจ้าของจะได้ดำเนินการโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองต่อไป