วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดหาดใหญ่  ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ตำรวจภูธร สภ. หาดใหญ่ อุทยานพันธุ์พืชและสัตว์ป่า เข้าตรวจสอบสถานที่ ในพื้นที่ตำบลหาดใหญ่ ที่ประกอบกิจการให้บริการโชว์สัตว์แก่นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่มารับประทานอาหาร สัตว์แต่ละชนิด กวาง นกกระจอกเทศ ไก่งวง ไก่คอล่อน ห่าน ไก่ต๊อก และสัตว์อื่นๆ มีหลักฐานการครอบครอง ใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการดูสัตว์แต่ละชนิดให้เหมาะสม การป้องกันควบคุมโรค ผู้ประกอบการพร้อมที่จะปรับปรุงปฎิบัติตามคำแนะนำ