วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองสนามชนไก่/ปลากัด ระดับอำเภอ ตรวจสอบประเมินสนามชนไก่/ปลากัด ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 7แห่ง