วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังพา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใหบริการคลีนิคปศุสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ แก่เกษตรกรที่สนใจ จำนวน 105 คน