วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อในสนามชนไก่ ซ้อมไก่ จำนวน 7 แห่งของอำเภอหาดใหญ่เพื่อลดปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อม และป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาด พร้อมนี้ได้ตรวจประเมินฯเพื่อประกอบการขอต่อใบอนุญาต ด้วย