วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ แก่เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 35 ราย พันธุ์ไก่ไข่ 175 ตัว อาหาร 105 กิโลกรัม