วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ทำสัญญายืมโค(รับลูกขยายผล)ตามโครงการ ธกค.หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 16 ราย