วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสนามชนไก่ สนามชนโค และพื้นที่เสี่ยงต่างๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา