วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค 789 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วม 23 คน