วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการหนึ่งฟาร์มหนึ่งหมู่บ้าน จำนวน 3 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว