วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ รณรงค์ดำเนินโครงการผ่าตัด  ทำหมัน สุนัขแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสมเด็จฯ ตำบลคอหงส์ อำเภอคอหงส์ จังหวัดสงขลา