วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง ณ จุดเกิดโรค หมู่ที่ 4 (ชุมชนวัดเกาะ) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา