วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อการขยายผล ตามโครงการธนาคารโคกระบือ ณ. ตำบลทุ่งตำเสา และ ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา