วันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ในการนี้มีสื่อมวลชนได้มาถ่ายทำข่าวเพื่อนำเสนอผ่านทางช่องทีวี ต่อไป