วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกำหนดการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม 2561