วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการ โครงการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เก็บตัวอย่าง พื้นผิวที่สัมผัสเนื้อสุกร (surface swab) ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตำบลละ 1 แห่ง จำนวน 9 ตำบล เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการต่อไป