วันที่  25 พฤษภาคม 2565 นายเดโช  ชูเกตุ  ปศุสัตว์อำเภอสะเดา  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนโคและชนไก่ ออกตรวตสถานที่สนามกีฬาชนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักแต้ว และ หมู่ที่ 7 ตำบลปริก รวม 2 สนาม ได้เน้นยำให้สนามชนไก่ดำเนินการการป้องกันโรคไข้หวัดนก ให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังชนไก่ และตรวจเอกสารการนำไก่ชนมาจากต่างจังหวัด