วันที่ 19 ตุลาคม 2565   นายเดโช  ชูเกตุ  ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วย  นายนิพนธ์  ปิยะพันธ์  จ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์ ติดตามโค โครงการธนาคารโรค-กระบือ ตามพระราชดำริฯ  ขยายผลจากแม่โค ปี 2560 ในตำบลสำนักแต้ว จำนวน 2 ราย พบว่าโคมีสุขภาพดี อายุครบ 18 เดือน สามรถขยายผลให้สมาชิกใหม่ได้ และได้มอบเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อนให้กับเกษตรกรไว้ใช้ต่อไป