วันที่ 1 กันยายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ลงพื้นที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด เพื่อเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ หมู่ 4,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เกษตรกรรับบริการ จำนวน 22 ราย รวมโค 404 ตัว

images/stories/pappvlo_sgk/2564/sep/1-9-64sd/1.jpg