วันที่ 7 สิงหาคม 2563   นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตามเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอสะเดา แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งมอบถังพลาสติก แร่ธาตุก้อนและยาถ่ายพยาธิ ให้กับสมาชิกโครงการฯ ปี 2560-2562 ตำบลละ 1 ราย จำนวน 9 ราย