วันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้นำหญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต.ควนู ที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ ได้แก่ ม.4 จำนวน   50 ฟ่อน ม.5  จำนวน  50 ฟ่อน และ ม.9 จำนวน  100 ฟ่อน โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้ง และการขนหญ้าจากการบูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์