วันที่ 12 มกราคม 2566 นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มสุกร ให้คำแนะนำการยื่นขอรับรอง และต่ออายุ ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM ในพื้นที่ ต. ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของการขอรับรอง