1

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารเสริม นมโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองยางแดง ม. 14 ต. ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา