วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายบุญเกียรติ  รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค   ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ ม.7 , 11 ต. ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เกษตร 12 ราย โค 275  ตัว