วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมเกษตกรผู้เลี้ยงโค ม. 6 ต. กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมฉีดวัคซีน ป้องกันโรค เกษตรกรพัฒนาระบบการเลี้ยงจาก โคพื้นเมือง เป็นโคแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาสูง