วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไปพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ธคก. ในโคนม เจาะเลือดเก็บตัวอย่าง และตรวจสุขภาพโค จำนวน 3 ฟาร์ม 78 ตัว