วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2566  นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ บ้านลายควาย ม. 1 ต. ท่าชะมวง อ. รัตภูมิ จ.สงขลา ได้แนะการดูแลสุขภาพแพะเบื้องต้น รวมถึงได้มอบ ยาถ่ายพยาธิ โดยมีแพะในกลุ่มที่เลี้ยงรวมกัน 75 ตัว แบ่งเป็น พ่อพันธุ์ 2 แม่พันธุ์ 17 ตัว แพะรุ่นและลูกแพะ 56 ตัว แนะนำเพิ่มเติมเรื่อง แบ่งคอกย่อยสำหรับแพะท้อง และลูกแพะ