วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 286 ตัว ในพี้นที่ ม.6 ต. คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมกันนี้ได้สอบสวนโรค ประชาสัมพันธ์  เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์