วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มคนรักสุนัข จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ เขาคูหา ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา สัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 37 ตัว เป็นสุนัข 21 ตัว เพศเมีย 18 ตัว เพศผู้ 13 ตัว เป็นแมว 6