วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจสอบกรณีมีผู้แจ้งว่ามีการนำสุนัขไปปล่อยที่วัด ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จากการตรวจสอบ พบว่าไม่มีการนำสุนัขมาปล่อยในวัดแต่อย่างใด