วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2563  พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสงขลา คือ นายแผ้ว ฆังคะมะโน บ้านเลขที่ 470  ม. 11 ต. กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และส่วนราชการอำเภอรัตภูมิ ให้การต้อนรับ