วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรค หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ให้กับโค 91 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโค  18 ราย