วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำลาย ป้องกันเชื้อโรคและสัตว์พาหะ ในพื้นที่คอกม้า จำนวน 2 คอก พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังโรคระบาด การจัดทำสมุดประจำตัวม้า ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา