วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมและผสมเทียมให้แม่โคของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา