วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพื้นที่จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 60 ตัว