วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รับมอบใบหม่อนหมักเสริมในอาหารสำเร็จรูป จำนวน 1,800 กิโลกรัม จากจังหวัดชุมพร ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ตามโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยใช้ใบหม่อนหมักเสริมในอาหารสำเร็จรูป