วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50 ตัว ณ บ้านหนองกวางข้อง หมู่ที่ 13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา