วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเรื่องการประกอบการโรงฆ่าสัตว์หลังบ้าน และการขอใบอนุญาตค้าซากสัตว์ และทำความเข้าใจการดำเนินการสุนัขจรจัดที่มาอยู่อาศัยใกล้โรงฆ่าสัตว์