วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัฒน์  เชื้อเมืองพาน ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร ในพื้นที่ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พร้อมกับให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร