วันที่ 8  มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมประจำเดือนของบ้านเชิงแส หมู่ที่ 4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา แจ้งสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม