วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

ในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2563 ของสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา