วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวนร่วม 2,000 ตัว