วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามการดำเนินงาน และร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เกษตรกร  11 ราย แพะเนื้อ 700 ตัว พร้อมกันนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป