วันที่ 15  กุมภาพันธ์ุ  2566 นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ดำเนินการทำหมันสุนัข-แมวด้อยโอกาส ที่อาศัยในวัดหัวป่า วัดคูวา  ที่สาธารณะบ้านล่องลม โดยได้รับการสนับสนุนนายสัตวแพทย์จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  เจ้าพนักงานสัตวบาล  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว   ผลการทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 4 ตัว สุนัขเพศเมีย  จำนวน  9  ตัว  แมวเพศเมีย  จำนวน 1  ตัว ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สุนัข จำนวน 13  ตัว  แมว  จำนวน  1  ตัว  ณ.ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด