วันที่ 10  มีนาคม 2566   นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด  ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคของเกษตรกร หมู่ที่ 1   ตำบลพังยาง และ หมู่ที่ 3  ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และแนะนำการดำเนินการฉีดวัคซินป้องกันโรคล่วงหน้าให้แก่โคในฟาร์ม การจัดการภายในฟาร์ม