วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด  ร่วมกับ นางสาวสุพิชญา จินดารัตน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายอภินันท์ ขาวสุข ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีวิชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำการจัดการ ถ่ายพยาธิ ดูแลตัวป่วย  26 ฟาร์ม แพะ 1,058 ตัว โดยเกษตรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี