วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสวัสดิ์   กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด    พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการเจาะเลือดแพะฟาร์มต่างๆในพื้นที่อำเภอระโนด เพื่อรับรองฟาร์มปลอดโรคและต่อใบรับรองฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อระดับ B และระดับA พร้อมตรวจรับรองฟาร์ม GFM