วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์สัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  ให้บริการผสมเทียมกระบือ หลังจากการถอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด ของเกษตรกร หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านขาว  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  1 ราย กระบือ 1 ตัว