วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  เจาะเลือดแพะของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและ  รับรองฟาร์มปลอดโรคบูลเซลล่า จำนวน  6   ฟาร์ม แพะ 131 ตัว