วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในปี 2563 และเตรียมแผนปฎิบัติงานในปี 2564 สอบถามปัญหาในการปฎิบัติงาน  สุนัขจรจัด สุนัขไม่มีเจ้าของสถานการณ์โรคทั้งในคน และสัตว์ในปัจจุบัน มีนายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด เป็นประธาน ณห้องประชุมจรูญโลกกะลิน ที่ว่าการอำเภอระโนด